Terveydentila

Palveluja, jotka auttavat sinua terveydentilaasi ja sitä koskevien asioiden kanssa. Jos sinulla on terve pohtia omaa tai läheistesi päihteidenkäyttöä, olet huolissasi pelaamisesta tai nettikäyttäytymisestäsi tai epäilet itselläsi jotain riippuvuutta ja haluat tilanteeseen apua, tutustu tämän osion palveluihin. Sinulla voi olla vaikeuksia vuorokausirytmissä tai olet kärsinyt pitkään univaikeuksista.

Soiten terveydenhuollon toimipaikat  Soiten eri toimipisteet Keski-Pohjanmaalla

Työttömien terveydenhuolto  Terveystarkastuksia järjestetään kaikille työttömille, jotka jäävät opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle. Kysy lähetettä terveystarkastukseen TE-toimistosta, aikuissosiaalityöstä tai TYP:sta.


Oppilaitosten terveydenhoitajat ja kuraattorit

Kokkolan opiskeluterveydenhuolto  Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Oppilas- ja opiskelijahuolto  Koulukuraattorien ja koulupsykologien yhteystiedot

Reisjärven kr. opisto


Päihdepalvelut

Ventuskartano  Ventuskartano ry on yhteishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuvien päihde- ja muiden riippuvuusongelmaisten kuntoutumista.

Päihdepalvelut  Palvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä.

Avominne  Oy   Kokkolan toimipiste on tarkoitettu omasta kodista hoidossa käyville päihde-ja peliriippuvaisille sekä läheisille.

AA ryhmähaku  Etsi AA-ryhmä koko Suomesta tai suomenkielinen ryhmä jostain toisesta maasta.

AA  AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista.


Ravitsemusneuvonta, liikuntaneuvonta, fysioterapeutin palvelut Soite

Ravitsemusneuvonta  Ravitsemussuunnittelijalta saa tietoa ravitsemuksen ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä ravitsemushoidon mahdollisuuksista useiden sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Fysioterapeutin palvelut Soite  Soite tarjoaa fysioterapeutin suoravastaanottoja Kokkolan ja Perhon toimipisteistä.

Liikuntaneuvonta Kokkola  Maksuton liikuntaneuvonta on suunnattu kaikenikäisille kokkolalaisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, eivät le löytäneet sopivaa liikuntamuotoa tai kaipaavat neuvoja liikkumiseen tai ravitsemukseen.

Kokkolan ensi- ja turvakoti  Yhdistyksen tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen sekä tukea vanhemmuutta ja perhettä.


Kaupunkien ja kuntien liikuntapalvelut, erityisliikuntakortti

Kokkolan erityisliikuntakortti  Erityisliikuntakortti on tarkoitettu kokkolalaisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille ja sen tarkoitus on aktivoida heidän omaehtoista liikuntaa.

Kokkola

Kannus

Perho

Toholampi

Kaustinen

Veteli

Halsua

Keski-Pohjanmaan liikunta


Potilasyhdistykset

Vertaistukitoiminta  Vertaistuki on vastavuoroista tukea ja apua, samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kokemusten vaihtamista kahden tai ryhmässä.

eVILJO  eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi.