Osaamiseen tai ammattitaitoon

Palveluja, jotka tukevat osaamistasi ja vahvistavat ammattitaitoasi nyt ja tulevaisuudessa. Voit olla peruskoulun päättänyt, alanvaihtaja, opintosi ovat voineet jäädä kesken, takanasi voi olla pitkä työttömyysjakso ja tarvitset ammattitaitoosi päivitystä. Voit myös harkita opintojesi keskeyttämistä.

Ohjaamo  Ohjaamo Keski-Pohjanmaa on matalankynnyksen palvelu kaikille alle 30- vuotiaille Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa.


Etsivä nuorisotyö

Seinätön työpaja Kannus  Työpaja on suunnattu kannuslaisille alle 29 -vuotiaille nuorille tarkoituksena parantaa nuoren valmiuksia päästä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen, sekä lisätä alueen työmarkkinatietoutta.

Etsivä nuorisotyö Kaustinen  Etsivä nuorisotyö on suunnattu 15-29 -vuotiaille nuorille; elämänsuuntaa hakeville, opiskelun keskeyttäneille, ilman opiskelupaikkaa jääneille tai työ-/työkokeilupaikkaa kaipaaville

Etsivä nuorisotyö Kokkola  Etsivä nuorisotyö auttaa 15-28 -vuotiaita nuoria löytämään oikeat palvelut opiskelun, työn ja toimeentulon tueksi.

Etsivä nuorisotyö Perho  Etsivä nuorisotyö on ammatillista ohjaustyötä 15-28 –vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella ja tarvitsevat tukea esimerkiksi itsenäistymisessä ja elämänhallinnassa

TE-palvelut, uraohjaus  Uraohjauksessa saat yksilöllistä, maksutonta ja luottamuksellista psykologipalvelua työuran eri muutostilanteissa

TE-palvelut, ammatinvalinta  Ota selvää mahdollisuuksistasi työelämässä ja niihin johtavista koulutusväylistä.

Oppisopimuskeskus  Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Kela  Tietoa Kelan ammatillisista ja työllistymistä edistävistä kuntoutuksista.

Työeläkelaitokset  Ammatillisella kuntoutuksella tuetaan työn tekemisen edellytyksiä niin, että työntekijä voi jatkaa työelämässä entisenkaltaisissa tai kokonaan uusissa työtehtävissä.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän koulutustarjonta

Ammattiopisto Luovi  Kokkolan toimipiste toteuttaa puu- sekä kone- ja metallialan opetusta yhteistyössä Kokkotyö-säätiön kanssa. Ammattiopisto Luovin Kokkolan toimipisteen valmentava koulutus sijaitsee Närvilänkadulla.

Centria-ammattikorkeakoulu

K-P:n Konservatorio  Keski-Pohjanmaan Konservatorio järjestää taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista opetusta sekä musiikin ammatillista toisen asteen koulutusta

Kaustisen evankelinen opisto  Kaustisen Evankelinen Opisto on kristillinen oppilaitos, joka järjestää sekä ammatillista koulutusta että vapaatavoitteista koulutusta ja kursseja aikuisille ja aikuistuville nuorille.

Reisjärven kristillinen opisto  Reisjärven kristillinen opisto toteuttaa vapaan sivistystyön koulutusta ja am¬ma¬tillista lisäkoulutusta.​

Optima  Optima järjestää ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä tarjoaa erilaisia palveluja työelämälle.