Arjen hallintaan

Palveluja, jotka auttavat sinua saamaan arjen hallintaan. Voi olla, että tarvitset apua ja tukea arjen toimintoihin, kuten erilaisiin kotitöihin ja asioiden hoitamiseen.

Osallisuuteen / mielekkääseen tekemiseen ja arjen hallintaan ohjaavat viranomaispalvelut​

Aikuissosiaalityö, Soite  Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä

Asumisneuvonta/palvelut  Asumisneuvonta on Soiten ja Kokkolan Talohoidon tarjoamaa palvelua

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – TYP  TYP-palvelun tavoitteena on edistää asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.


Etsivä nuorisotyö

Kokkolan etsivä nuorisotyö   auttaa 15-28 -vuotiaita nuoria löytämään oikeat palvelut opiskelun, työn ja toimeentulon tueksi.

Kaustinen etsivä nuorisotyö   on suunnattu 15-29 -vuotiaille nuorille; elämänsuuntaa hakeville, opiskelun keskeyttäneille, ilman opiskelupaikkaa jääneille tai työ-/työkokeilupaikkaa kaipaaville

Perhon etsivä nuorisotyö   on ammatillista ohjaustyötä 15-28 –vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella ja tarvitsevat tukea esimerkiksi itsenäistymisessä ja elämänhallinnassa


Osallisuutta ja mielekästä tekemistä arkeen tarjoavat palvelu

Pajat ja ryhmät

Seinätön työpaja Työpaja on suunnattu kannuslaisille alle 29 -vuotiaille nuorille tarkoituksena parantaa nuoren valmiuksia päästä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen, sekä lisätä alueen työmarkkinatietoutta.

Starttivalmennus  Starttivalmennus tarjoaa apua elämää hankaloittavien asioiden selvittämiseen ja motivaation löytymiseen. Tavoitteena on löytää rytmi arkeen ja uusia näkökulmia.

Nuorten työpaja  Nuorten työpajatoiminta on suunnattu 17-28 - vuotiaille nuorille aikuisille ja toteutetaan osana kunnallista nuorisotyötä.

NUOTTI-valmennus  NUOTTI-valmennus on opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen Kelan ammatillista kuntoutusta.

Jäsenyhteisö Kulmakartano  Kulmakartano on jäsenyhteisöperiaatteella toimiva kaikille alueen mielenterveysasiakkaille avoin kohtaamispaikka.


Toimintakeskukset

Soite päivä- ja työtoiminta sekä avotyö  Soiten vammaispalvelujen eri päivä- ja työtoimintapaikat.

Validia Päivätoiminta  Päivätoimintaa Validia Asumisen esteettömissä tiloissa Kokkolassa.

Kokkolan päivä ja työtoimintakeskus KPSPY  Ohjausta työssä olemiseen ja työn tekemiseen liittyvien taitojen harjoittelemisessa. Päivätoimintaa ryhmissä.

Soiten perhepalvelut, muut avopalvelut  Palveluiden tarkoituksena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteissa.

Soiten psykiatrian palvelut, psykiatrian avohoito  Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä.


Diakoniatyö

Vetelin seurakunta

Kannuksen seurakunta

Kaustisen ja Ullavan seurakunta

Kokkolan suomalainen seurakunta

Lohtajan seurakunta

Kalvian seurakunta

Perhon seurakunta

Halsuan seurakunta


Vapaaehtoistyö

Siltakokkola  SILTA toimii vapaaehtoistoiminnan keskuksena Keski-Pohjanmaan alueella. Vapaaehtoistoiminnan keskus kerää yhteen alueemme vapaaehtoistehtäviä, välittää tietoa ja ajankohtaisia uutisia sekä vahvistaa vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä.

Vapaaehtoistyö Kokkola  Kokkolan alueen vapaaehtoistehtäviä. Kokkolan alue käsittää kanta-Kokkolan lisäksi Lohtajan, Kälviän ja Ullavan, sekä Kaustisen alueet.